suunnittelu
lämpö- ja vesikaivojen poraukset
energiakaivot
maalämpöpaketit
pumput, painesäiliöt ym. tarvikkeet
asennukset, huoltotyöt
puhdistuspumppaukset
desinfioinnit
vesipainehalkaisut
pintavesieristykset
suodatinjärjestelmät
käsipumput